Với đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm và sáng tạo, CTP Entertainment đã đem đến cho khách hàng của mình những trải nghiệm về “âm thanh chuyên nghiệp”. Chúng tôi luôn tư vấn thiết kế hệ thống âm thanh dựa trên tính chất của từng sự kiện cụ thề nhằm đảm